Facebook Pixel

BIOTUS შეჯიბრებებისა და თამაშების წესები სოციალურ ქსელებში

 1. სოციალურ ქსელებში (ფეისბუქი, ინსტაგრამი და ა.შ.) გამართულ კონკურსებში და/ან გათამაშებაში მონაწილეობა შეუძლიათ მხოლოდ უკრაინის 14 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეებს. 14 წლამდე პირებს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა კონკურსებსა და აქციებში მშობლების ნებართვით და შეტყობინებით, რადგან პრიზის მიღება შეგიძლიათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გაქვთ უკრაინის მოქალაქის პასპორტი. ეს პირობა შეიძლება შეიცვალოს საპრიზო ფონდში შეტანილი პრიზების მიხედვით.
 2. ნეგატიური დამოკიდებულება გვაქვს ეგრეთ წოდებული პრიზების მონადირეების მიმართ, რომლებიც ნადირობენ პრიზებზე და მონაწილეობენ ყველა აქციაში, რომელიც ინტერნეტში მოიძებნება. ამიტომ, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი თქვან მონაწილეობაზე ჩვენს კონკურსებში და/ან გათამაშებაში მონაწილეობაზე იმ ანგარიშებზე, რომლებიც ჩვენთვის საეჭვოდ გვეჩვენება, მიზეზების დასახელების გარეშე.
 3. ყველა აბიტურიენტმა უნდა შეასრულოს კონკურსის ან/და გათამაშების პირობები. მონაწილე, რომელმაც არ შეასრულა კონკურსის ან/და გათამაშების წესებიდან ერთი პირობა მაინც, ვერ გაიმარჯვებს კონკურსში ან/და გათამაშებაში. კონკურსის ან/და გათამაშების დროს მონაწილეობს ყველა მონაწილე, რომელმაც დააკმაყოფილა საერთო სიაში მოხვედრის შესაძლებლობა. მაგრამ თუ გაიმარჯვებს ის ადამიანი, რომელიც არ ასრულებს ერთ-ერთ წინაპირობას მაინც, ჩვენ ჩავატარებთ ხელახლა გათამაშებას ან/და კონკურსს.
 4. გამარჯვებული გამოვლინდება თითოეული კონკრეტული კონკურსის ან/და გათამაშების წესების შესაბამისად. შეძლებისდაგვარად, ჩვენ ვიღებთ კონკურსის ან/და გათამაშების პროცესს, რაც საბოლოო დასტურია.
 5. მოხარულები ვიქნებით მივიღოთ იღბლიანი ფოტო პრიზით კონკურსის გამარჯვებულებისგან და/ან გავათამაშოთ და გამოვიყენოთ ჩვენი სოციალური ქსელების გვერდებზე, რათა ყველამ შეძლოს ნახოს გამარჯვებულები და დარწმუნდეს, რომ ჩვენი კონკურსები და/ან გათამაშებები არის ჭეშმარიტი და რეალური.
 6. თუ კონკურსის ან/და გათამაშების გამარჯვებული არ დაუკავშირდება გვერდის ადმინისტრაციას შედეგების გამოცხადებიდან ერთი თვის განმავლობაში (ანუ 31 კალენდარული დღის განმავლობაში) ან არ უპასუხებს ჩვენი მენეჯერების შეტყობინებას, მას ჩამოართმევენ პრიზის უფლებით. ჩვენ არ გავმართავთ განმეორებით კონკურსს და/ან გათამაშებას და ვიტოვებთ უფლებას მივიღოთ შემდგომი გადაწყვეტილება პრიზის შესახებ.
 7. წევრები, რომლებიც სოციალური ქსელის Facebook , Instagram და ა.შ. კონფიდენციალურობის შესაბამისი პარამეტრების გამო. (დამოკიდებულია კონკურსის ან/და გათამაშების ადგილმდებარეობიდან) პუბლიკაციების პირადი არხი დამალულია, კონკურსში ან/და გათამაშებაში მონაწილეობა არ მიიღება. პუბლიკაციების პირადი არხი და კონკურსის ან/და ნახატის მონაწილის გვერდი უნდა იყოს ღია, რათა ადმინისტრაციამ შეამოწმოს კონკურსის და/ან ნახაზის პირობების დაცვა.
 8. პრიზი იგზავნება შედეგების გამოქვეყნებიდან ერთი თვის განმავლობაში (ანუ 31 კალენდარული დღის განმავლობაში). თუმცა, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაგრძელოთ ეს ვადა სხვადასხვა გარემოებებისა და ტექნიკური პრობლემების გამო.
 9. ჩვენ ვაქვეყნებთ შედეგებს და ვიდეოს კომენტარებში კონკურსის ან/და გათამაშების (თუ კონკურსი ან/და გათამაშება ტარდება Facebook-ზე), InstagramStories-ში (თუ კონკურსი ან/და გათამაშება არის Instagram-ზე), ცალკე შეტყობინება Telegram-ში (თუ კონკურსი და/ან საჩუქრები Telegram-ზე), YouTube არხზე (თუ კონკურსი და/ან საჩუქრები არის YouTube-ზე), ცალკე შეტყობინება Twitter-ზე (თუ კონკურსი და/ან საჩუქრები არის Twitter-ზე) და ა.შ.
 10. დავები, რომლებიც არ განიხილება ამ წესებში ან გათამაშების პირობებში, წყდება ორგანიზატორის შეხედულებისამებრ.
 11. კონკურსების და/ან გათამაშების პრიზები არ არის გარანტირებული და არ არსებობს საქონლის (პრიზის) დაბრუნების შესაძლებლობა 14 დღის განმავლობაში. გარდა ამისა, ყველა პრიზი შეიძლება გაიხსნას და დაზიანდეს გაგზავნამდე (ჩვენ ვიყენებთ პრიზებს გადაღებისთვის (ფოტოები და/ან ვიდეოები)).
 12. ნაღდი ფულის ექვივალენტი და/ან მსგავსი პრიზის ჩანაცვლება შეუძლებელია, გარდა კონკრეტული კონკურსისა და/ან გათამაშების პირობებში.
 13. პრიზები იგზავნება მხოლოდ Nova Poshta და/ან Ukrposhta-ს ფილიალში. თუ გამარჯვებულის დასახლებაში არ არის ფილიალი, შესაძლებელია გადაზიდვის კოორდინაცია მიზანმიმართული მიწოდებისთანავე.
 14. შედეგები ქვეყნდება კონკრეტული კონკურსის ან/და გათამაშების პირობებში მითითებულ დღეს. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გადავდოთ კონკურსი და/ან გათამაშება მომდევნო დღეს (ან რამდენიმე დღეში), თუ მოვლენები ჩვენს კონტროლის მიღმა მოხდება. თუმცა, ანგარიშები, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობებს კონკურსის დასრულების ან/და გათამაშების შემდეგ, მასში მონაწილეობას არ მიიღებენ.
 15. ჩვენ, როგორც ორგანიზატორი, არ ვართ პასუხისმგებელი ტექნიკურ ხარვეზებზე, რომლებიც ჩვენს კონტროლს სცილდება და გავლენას მოახდენს კონკურსის ან/და გათამაშების მიმდინარეობაზე.
 16. ეს დოკუმენტი ერთადერთი ლეგიტიმური წესებია. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევცვალოთ ისინი შეტყობინების ან განცხადების გარეშე. ისინი ყოველთვის ხელმისაწვდომია მხოლოდ ერთი ზარისთვის.
 17. იდენტიფიკაციის დადასტურება. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიტანოთ მოთხოვნა თქვენი დოკუმენტების ფოტოზე ან სკანირებისთვის (პასპორტი, TIN და ა.შ.). ეს გვჭირდება თქვენი სახის დასადასტურებლად.
 18. დოკუმენტები. ზოგიერთი შეჯიბრებისთვის და/ან გათამაშებისთვის ჩვენ გვჭირდება გადასახადის გადამხდელის სარეგისტრაციო ნომერი (RNOKPP, ადრე ინდივიდუალური საგადასახადო ნომერი (TIN)), რათა დავამუშავოთ პრიზები კანონის შესაბამისად. საგადასახადო ანგარიშგებისთვის საჭიროა დოკუმენტების ასლები, რათა დაადასტუროთ, რომ თქვენ მიიღეთ პრიზი, ასევე, ჩვენ გადავიხადოთ საპრიზო გადასახადი (PIT) თქვენთვის.
 19. თუ მონაწილეობთ კონკურსში და/ან გათამაშებაში, თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას. ისინი არ იქნება გაზიარებული მესამე პირებთან, ჩვენ მხოლოდ ისინი გვჭირდება პრიზის გასაგზავნად.
 20. ჩვენს სოციალურ ქსელებში კონკურსები და/ან გათამაშებები ტარდება საქონლისა და სერვისების რეკლამირების მიზნით.
 21. ჩვენ ვაქვეყნებთ კონკურსების და/ან გათამაშების თარიღებს ღია წვდომით პირდაპირ სოციალურ ქსელში, სადაც ისინი გაიმართება.
 22. BIOTUS სოციალური მედიის გათამაშებები არ არის ლატარიის ან აზარტული თამაშების სერვისი.

44087358 , ან სხვა იურიდიული და/ან ფიზიკური პირი-მეწარმე, რომელსაც აქვს კანონიერი უფლებები, ინსტრუქციები და/ან ურთიერთობები/ვალდებულებები კონკურსის ან/და ლატარიის ჩატარების შესახებ.

 1. კონკურსები და/ან ნახატები ტარდება მხოლოდ უკრაინის ტერიტორიაზე, პრიზი იგზავნება უკრაინის ტერიტორიაზე (გარდა დროებით ოკუპირებული ტერიტორიებისა, ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ORDLO). პრიზის გაგზავნა შეუძლებელია სხვა ქვეყანაში (მაშინაც კი, თუ უკრაინის რეზიდენტი მდებარეობს სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე).