Facebook Pixel

მომხმარებლის შეთანხმება

მე (შემდგომში "მე" და/ან "მომხმარებელი") ვეთანხმები მის პირობებს მომხმარებლის წელს და სარგებლობს საიტით: biotus.ua (შემდგომში "საიტი") და/ან სხვა სერვისები (შემდგომში ერთობლივად მოხსენიებული, როგორც და/ან „ონლაინ პლატფორმა“), შეკვეთის, მიმოწერის, სატელეფონო საუბრის, გამოხმაურების დატოვებისას და ა.შ. , ვეთანხმები ჩემი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას და დაცვას, როგორც მომხმარებელი, იმდენად, რამდენადაც, დამუშავების მიზნის შესაბამისად "რეგლამენტის შესახებ პერსონალური მონაცემების დამუშავება"

პერსონალური მონაცემები

რეგულაციის გარდა, უკრაინის კანონის მოთხოვნების შესაბამისად "პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ" ონლაინ პლატფორმაზე განაცხადის შევსებით საქონლის შეძენის შესაძლებლობის შესახებ და დააჭირეთ ღილაკს "ვადასტურებ შეკვეთას". "ღილაკზე ვეთანხმები ჩემი პირადი მფლობელების და განაცხადში მითითებული სხვა იურიდიული პირების და ფიზიკური პირების - მეწარმეების დამუშავებას მათი საქონლის ან/და მომსახურების გასაყიდად), რათა უზრუნველვყოთ სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობების განხორციელება, დებულება/ შეძენილი საქონლის/მომსახურების გადახდის მიღება და განხორციელება და ა.შ. მე არ უარვყოფ ამ ხელშეკრულებაში ჩამოთვლილი ინფორმაციის შემოწმებას იურიდიული და/ან ფიზიკური პირების მიერ, რათა გავარკვიო ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჩემი ვალდებულებების შესრულებასთან, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რითაც მესმის, რომ შემოწმდება ინფორმაციის რაოდენობა. შეიძლება შეიცავდეს ინფორმაციას ჩემი გადახდისუნარიანობის შესახებ და რომელიც საკმარისი იქნება ჩემი სოციალური, ქონებრივი მდგომარეობის გასაგებად და საჭიროების შემთხვევაში შესაძლო შემდგომი ქონებრივი პასუხისმგებლობისთვის.

მე ასევე ვეთანხმები, რომ მფლობელს უფლება აქვს უზრუნველყოს წვდომა და გადასცეს ჩემი პერსონალური მონაცემები მესამე პირებს დამატებითი შეტყობინებების გარეშე, მათი დამუშავების მიზნის შეცვლის გარეშე, როგორც ეს განსაზღვრულია რეგლამენტში და ამ ხელშეკრულებაში. მათ შორის, ჩემს მიერ მითითებული ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით და არ უარვყოფ მესამე პირებზე ამ ინფორმაციის შესაძლო საჭირო დაზუსტებისთვის გადაცემას, რომლითაც მესმის: მობილური ოპერატორი, საფოსტო სამსახური, სხვა ფიზიკური და/ან იურიდიული პირები, დაწესებულებები და ორგანიზაციები. , საკუთრების ფორმის მიუხედავად, სამთავრობო უწყებები და ადგილობრივი თვითმმართველობები.

ვეთანხმები მოვითხოვო და მივიღო მონაცემები და ინფორმაცია შემაჯამებელი ინდიკატორების სახით საკრედიტო ისტორიის ბიუროებიდან, რომლებიც შედიან საკრედიტო ისტორიის ბიუროების ერთიან რეესტრში (შემდგომში „ბიურო“), რომელიც ჩამოყალიბებულია მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე. ჩემს საკრედიტო ისტორიაში ან/და ღია წყაროებიდან ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე. ასევე მფლობელის ან/და მესამე მხარის მიერ მითითებული ინფორმაციის გამოყენება, რათა დადგინდეს და შემომთავაზო მფლობელი პირად ანგარიშში ონლაინ პლატფორმაზე მარკეტინგი / სპეციალური შეთავაზებები (ფინანსური ლიმიტები) საქონლის ან/და მომსახურების შესაძენად. .

ჩვენ ვაფასებთ თქვენს უფლებას კონფიდენციალურობისა და თქვენი პირადი ინფორმაციის არ გამჟღავნების შესახებ. ეს მომხმარებლის შეთანხმება არის წესი, რომელსაც იყენებს ჩვენი სერვისის ყველა თანამშრომელი და არეგულირებს პერსონალური ინფორმაციის შეგროვებას და გამოყენებას, რომელიც შეიძლება მოითხოვოს/მიღებულ იქნეს ონლაინ პლატფორმის მონახულებისას: ბიოტუსი, სერვისის გამოყენებისას, შეკვეთისას, მიმოწერა, სატელეფონო საუბარი, ნებისმიერი სხვა კომუნიკაცია, რომელშიც ხდება მონაცემების/ინფორმაციის გაცვლა. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან შეშფოთება  კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი შეკითხვები ან კომენტარები ელფოსტის მისამართზე: info @ biotus < u> . com . უა

 

რა ინფორმაციას ვაგროვებთ

ონლაინ პლატფორმაზე, როდესაც თქვენ განათავსებთ შეკვეთას, მონაწილეობთ აქციაში, კვლევაში ან სხვაგვარად ურთიერთობთ ჩვენთან, ჩვენ ვაგროვებთ როგორც პირად ინფორმაციას, ასევე ზოგად მონაცემებს.

პერსონალური ინფორმაცია ეხება ინდივიდუალურ მომხმარებელს და მუშავდება რეგლამენტით განსაზღვრული მიზნების ფარგლებში, ფარგლებში. ჩვენ არ ვითხოვთ რეგისტრაციას ან ასეთი ინფორმაციის მიწოდებას ჩვენი ონლაინ პლატფორმის სანახავად და მის შინაარსზე წვდომისთვის.

საქონლის/მომსახურების შეკვეთის შესასრულებლად, აქციებში მონაწილეობის, კვლევის ან სხვაგვარად ჩვენთან ურთიერთობისთვის, თქვენ უნდა ყურადღებით წაიკითხოთ თქვენი უფლებები და მოვალეობები პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით, რომლებიც მითითებულია ხელოვნებაში. უკრაინის კანონის 8 „პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ“ და რეგულაციები, ყურადღებით წაიკითხეთ მომხმარებლის ეს შეთანხმება და წესები და ასევე გამოხატეთ თქვენი სრული თანხმობა მათ პირობებთან.

თუ არ ეთანხმებით ამ მომხმარებლის შეთანხმების რომელიმე პირობას და პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და დაცვის რეგულაციას, გთხოვთ, არ მოგვაწოდოთ პერსონალური ინფორმაცია ( პერსონალური მონაცემები ).

თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ თქვენი თანხმობა თქვენი პერსონალური ინფორმაციის გამოყენებაზე ნებისმიერ დროს. ამისათვის საკმარისია გამოაგზავნოთ ელ. ფოსტა, სათაურის ველში „პერსონალური მონაცემები“ ჩანაწერით, შემდეგ მისამართზე: info @ ბიოტუსი . com . უა

რატომ ვამუშავებთპირად მოცემული და

ტერმინი "პერსონალური მონაცემები" გამოიყენება უკრაინის კანონში "პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ" განსაზღვრული მნიშვნელობით და წარმოადგენს ინფორმაციის ერთობლიობას გამოყენების შესახებ, რომელიც განსაზღვრულია რეგლამენტში.

ჩვენ შეიძლება დავამუშაოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები რეგულაციაში მითითებული მიზნებისთვის და მიზნებისთვის. ამ შემთხვევაში, ერთი ან მეტი სამიზნე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ერთდროულად.

ჩვენ ვმოქმედებთ ამ მომხმარებლის შეთანხმების შესაბამისად, პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და დაცვის რეგულაციებისა და უკრაინის მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე. პერსონალური მონაცემების მფლობელია შპს PRODUCT TRANS, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: უკრაინა, 04071, კიევი, ქ. კ.კონსტანტინოვსკაია, სახლი 19, ბინა 30. ჩვენ გვაქვს უფლება შევინახოთ პერსონალური მონაცემები იმდენ ხანს, რამდენიც საჭიროა იმ მიზნის მისაღწევად, რომელიც  მითითებულია ამ მომხმარებლის შეთანხმებაში და რეგულაციაში.

როგორ ვაგროვებთ ინფორმაციას

პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები, მიზნები, ასევე პერსონალური მონაცემების დამუშავების სხვა პირობები განისაზღვრება რეგლამენტით.

პერსონალური ინფორმაცია, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, უშუალოდ თქვენგან მოდის და ცნობილია თქვენიდან. დიახ, როდესაც თქვენ დარეგისტრირდებით ონლაინ პლატფორმაზე, ჩვენ ვიღებთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას. როდესაც თქვენ დარეგისტრირდებით აქციაზე, ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას თქვენი მონაწილეობისთვის, რათა შევასრულოთ თქვენი ვალდებულებები. როდესაც თქვენ განათავსებთ შეკვეთას პროდუქტზე, ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, რათა შევძლოთ შეკვეთის დასრულება და თქვენთვის მიწოდება. როდესაც თქვენ გვიგზავნით ელფოსტას, ჩვენ ვინახავთ თქვენ მიერ შეყვანილ ელფოსტის მისამართს, რათა შეგვეძლოს პასუხის გაცემა და ა.შ.

ჩვენ ასევე ვაგროვებთ ზოგად ინფორმაციას მუდმივად, როდესაც თქვენ შედიხართ ჩვენს ონლაინ პლატფორმაზე. ასეთი მონაცემების შეგროვების პროცესი მიმდინარეობს  ქუქი-ტექნოლოგიის დახმარებით, როგორც ეს ქვემოთ არის ახსნილი.

როგორ წავშალო ჩემი ანგარიში?

ანგარიშის წაშლისას, ჩვენ ვაჩერებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, რომელიც ჩვენ დავამუშავეთ საიტის გამოყენების პირობებზე თქვენი თანხმობის საფუძველზე.

ქუქი ფაილები

ბევრი სხვა კომპანიის მსგავსად, ჩვენ ვიყენებთ ქუქიებს ჩვენს ონლაინ პლატფორმაზე და მის ფარგლებს გარეთ. ქუქიები არის ინფორმაციის ნაწილი, რომელსაც ონლაინ პლატფორმა გადასცემს მომხმარებლის (მომხმარებლის) მყარ დისკზე ონლაინ პლატფორმასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შესანახად. ეს ტექნოლოგია აძლიერებს თქვენს ინტერნეტ გამოცდილებას კონკრეტული საიტის დათვალიერებისას თქვენი პრიორიტეტების გათვალისწინებით. ქუქი-ფაილები არ შეიცავს პერსონალურ ინფორმაციას და ვერანაირად ვერ შეძლებს თქვენი სისტემის მორგებას ან ინფორმაციის წაკითხვას თქვენი მყარი დისკიდან.

ჩვენი ონლაინ პლატფორმის დათვალიერებისას, ჩვენ შეიძლება მოვათავსოთ ქუქიები თქვენს კომპიუტერში. ეს დროებითი ქუქიები გამოიყენება ჩვენს ონლაინ პლატფორმაზე ვიზიტების რაოდენობის დასათვლელად. ისინი იშლება ბრაუზერიდან გასვლისას. მუდმივი ქუქიები შეიძლება იყოს შენახული თქვენს კომპიუტერში თქვენი ბრაუზერის მიერ. რეგისტრაციისას, ამ ტიპის ქუქი-ფაილი გვამცნობს: პირველად რომ გვესტუმრეთ, ადრე ეწვიეთ ჩვენს ონლაინ პლატფორმას. ქუქი ფაილები არ შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს და შეიძლება დაბლოკოთ თქვენ მიერ ნებისმიერ დროს. ქუქი-ფაილები არ აგროვებენ თქვენს შესახებ პერსონალურ ინფორმაციას და არ გვაწვდიან თქვენს საკონტაქტო ინფორმაციას და არც იღებენ რაიმე ინფორმაციას თქვენი კომპიუტერიდან. ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს ონლაინ პლატფორმის მახასიათებლებისა და შეთავაზებების დასადგენად, რომელიც ყველაზე მეტად მოგწონთ, რათა მოგაწოდოთ მეტი ინფორმაცია, რომლითაც გაინტერესებთ. გარდა ამისა, ქუქიები გამოიყენება იმისათვის, რომ ონლაინ პლატფორმა იყოს უსაფრთხო, უსაფრთხო და მოსახერხებელი. ქუქიები იძლევა უსაფრთხოების ფუნქციების მხარდაჭერას და გაშვებას. ქუქი-ფაილები ასევე შესაძლებელს ხდის აკონტროლოთ დარღვევები მომხმარებლის საათებში ვიზიტორების ან მოწყობილობების მიერ. ქუქი-ფაილები გვეხმარება გამოთვალოს მოთხოვნების რაოდენობა და სიხშირე, ასევე გამოავლინოს და დაბლოკოს ის ვიზიტორები ან მოწყობილობები, რომლებიც ცდილობენ ჯგუფური ჩამოტვირთვის ინფორმაციას ონლაინ პლატფორმიდან.

ბრაუზერების უმეტესობის ინსტრუმენტთა პანელზე "დახმარების" ტეგი გეტყვით, როგორ აარიდოთ ბრაუზერს ქუქიების მიღება, როგორ მიიღოთ შეტყობინებები ბრაუზერიდან ახალი ქუქიების მიღების შესახებ ან როგორ გამორთოთ ქუქიები. გახსოვდეთ, რომ  ქუქი-ფაილები საშუალებას გაძლევთ სრულად ისარგებლოთ ონლაინ პლატფორმის ყველა მახასიათებლით და ჩვენ გირჩევთ, რომ დატოვოთ ისინი წინასწარ.

გარდა ამისა, ონლაინ პლატფორმა შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს ვებსაიტებზე, რომლებსაც არ მართავს შპს PRODUKT TRANS. ასეთი ბმულები მოცემულია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. სხვა საიტების ბმულებზე დაწკაპუნებისას, აქტიური რეგულაციები და ეს მომხმარებლის შეთანხმება არ ვრცელდება ასეთ საიტებზე.

ონლაინ ფორმის გვერდების ტექნიკური აღჭურვილობა შეიძლება შეიცავდეს მოდულებს:

Facebook , Twitter, Youtube (youtube.com), Google+ (plus.google.com), Telegram, Instagram , Viber .

C და მოდულები შეიძლება იყოს ანგარიშის სინქრონიზაციის ღილაკები ონლაინ პლატფორმაზე, Like, Retweet ან "Like", შესაბამისად. თუ ვიზიტორმა გახსნა ასეთი დანამატით აღჭურვილი ერთ-ერთი ვებ გვერდი, მისი ინტერნეტ ბრაუზერი პირდაპირ აკავშირებს მას Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, YoutubeTelegram, Instagram, Viber სერვერებთან. დანამატი სერვერს გაუგზავნის მონაცემებს იმის შესახებ, თუ ონლაინ პლატფორმის რომელი ვებ გვერდები ნახა ვიზიტორმა. მოდულის ნებისმიერი ფუნქციის გამოყენებისას, ეს ინფორმაცია ასევე სინქრონიზებული იქნება ვიზიტორის ანგარიშთან Facebook-ზე, Twitter-ზე, Google+-ზე, Youtube Telegram-ზე, Instagram-ზე, Viber-ზე. მეტი ინფორმაცია Facebook-ის, Twitter-ის, Google+-ის, YoutubeTelegram-ის, Instagram-ის, Viber-ის მიერ მონაცემების შეგროვებისა და გამოყენების შესახებ, ასევე ამ კონტექსტში პერსონალური მონაცემების დაცვის უფლებებისა და ვარიანტების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდების Facebook, Twitter-ის კონფიდენციალურობის განყოფილებაში. LinkedIn. Google+, Youtube, Telegram, Instagram, Viber.

კონკურსები და აქციები

ონლაინ პლატფორმა ზოგჯერ აქვეყნებს აქციებს ონლაინ რეგისტრაციის შესაძლებლობით. ასეთ შემთხვევებში, ჩვენ ვიყენებთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას აქციის გასატარებლად (მაგალითად, მოგების შემთხვევაში გაცნობებთ). აქციის დასრულებიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ჩვენ ვშლით პერსონალურ ინფორმაციას სხვა მონაცემთა ბაზიდან, თუ თქვენ არ დათანხმდით მის შენახვას და გამოყენებას ჩვენგან დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. აქციაში მონაწილეობით თქვენ პირდაპირ ეთანხმებით თქვენი სახელის, გვარის, ფოტოს, ინტერვიუს ან თქვენს შესახებ სხვა მასალების უფასო გამოყენებას სარეკლამო მიზნებისთვის, მათ შორის თქვენი სახელისა და ფოტოს მედიაში გამოქვეყნების უფლებაზე, ნებისმიერ ბეჭდურ, აუდიო და ვიდეოში. მასალები, ინტერვიუები. ასეთი გამოყენება არ არის კომპენსირებული (არ არის გადახდილი).

პირადი და მესამე პირების გადაცემის პირობები ასეთ შემთხვევებში განსაზღვრულია დებულებაში.

ფასები და ხელმისაწვდომობა

პროდუქტის აღწერილობები, რომლებიც განთავსებულია ონლაინ პლატფორმაზე, ონლაინ პლატფორმაზე მითითებული ფასებისა და საქონლის ხელმისაწვდომობის შესახებ ინფორმაციის ჩათვლით, შეიძლება შეიცვალოს. შეკვეთის ოდენობა შეიძლება განსხვავდებოდეს ფასის, რაოდენობის, საქონლის ასორტიმენტის მიხედვით, რომელიც ხელმისაწვდომია გამყიდველისგან გადაზიდვის თარიღისთვის. საქონლის საბოლოო ღირებულება მითითებულია შეკვეთის მიღებისთანავე მყიდველს (ან მის წარმომადგენელს) მიწოდებულ საანგარიშსწორებო და/ან გადაზიდვის დოკუმენტებში. საქონლის არარსებობის შემთხვევაში, გამყიდველს შეუძლია ცალმხრივად გააუქმოს შეკვეთა.

მესამე მხარის სერვისები

მუშაობის პროცესში ჩვენ მივმართავთ სხვა კომპანიებს და პირებს, რომლებიც ასრულებენ მრავალ ფუნქციას. მაგალითად, შეკვეთების შესრულება და მიწოდება, მომხმარებელთა მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, ჩვენ ვუკვეთავთ ცალკეულ სააგენტოებს სარეკლამო კამპანიების ადმინისტრირებას, მონაცემთა ანალიზს. ამ სააგენტოებს შეიძლება ჰქონდეთ წვდომა პერსონალურ ინფორმაციაზე, თუ ეს აუცილებელია მათი ფუნქციების შესასრულებლად, თუმცა, მათ ეკრძალებათ პერსონალური ინფორმაციის გამოყენება სხვა მიზნით, გარდა იმისა, რაც მითითებულია ჩვენს მომხმარებლის შეთანხმებაში და ჩვენს განცხადებაში პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და დაცვის შესახებ, და ჩვენ მათგან ვითხოვთ კონფიდენციალურობას.

ზოგადი ინფორმაცია ეხება ისეთ ასპექტებს, როგორიცაა ონლაინ პლატფორმის ვიზიტორების რაოდენობა, რომელ გვერდებს სტუმრობენ, რა ინფორმაციას ატვირთავენ, ვებ ბრაუზერის და ოპერაციული სისტემის ტიპს, რომელსაც იყენებენ, ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერის სახელს და ა.შ. როდესაც თქვენ ეწვევით ჩვენს ონლაინ პლატფორმას, ჩვენ ავტომატურად ვიღებთ ამ ინფორმაციას და ვაგროვებთ მას სხვა ვიზიტორების შესახებ მსგავს მონაცემებთან. ამ ინფორმაციის შეგროვებით ჩვენ ვაანალიზებთ, თუ როგორ მოვარგოთ ჩვენი ონლაინ პლატფორმა ჩვენი ვიზიტორების საჭიროებებზე.

მონაცემების გამჟღავნება და გადაცემა

ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისთვის ინფორმაციის გამჟღავნების პირობების შესახებ მოცემულია რეგლამენტში.

მიმდინარეობს ამ შეთანხმების განახლება

როდესაც თქვენ დებთ შეკვეთას, მონაწილეობთ აქციაში, კვლევაში ან სხვაგვარად ურთიერთობთ ჩვენთან, თქვენ თანხმდებით  მომხმარებლის შეთანხმების პირობები და წესები.

ჩვენ შეგვიძლია ცალმხრივად შევცვალოთ ან განვაახლოთ ხელშეკრულების ნაწილები ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე. გთხოვთ, დროდადრო გადახედოთ მომხმარებლის შეთანხმებას, რათა იცოდეთ ცვლილებებისა და განახლებების შესახებ. ყველა ცვლილება ამ მომხმარებლის წლებში ძალაში შედის გამოქვეყნების მომენტიდან. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მომხმარებლის შეთანხმების რომელიმე ნაწილი გამოცხადდება ძალადაკარგულად ან არააღსრულებად, დანარჩენი ნაწილები ძალაში დარჩება.